Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende, inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag.

NB! Fram til 10. februar foretas det store endringer i Prosjekteringsveilederen. En del av sidene er derfor utilgjengelige


Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/start.txt · Sist endret: 2019/01/17 09:00 av akhshe