Brukerverktøy

Nettstedverktøy


arbeidsprosess:utredning

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
arbeidsprosess:utredning [2019/07/31 14:39]
stun [Hensikt]
arbeidsprosess:utredning [2020/01/14 15:05] (nåværende versjon)
stun [Beskrivelse av aktiviteter]
Linje 69: Linje 69:
       * For noen fag: Fagnotat med behovsanalyse,​ funksjonskrav og forutsetninger. Se forventninger til innhold på sidene for hvert enkelt fag.  ​       * For noen fag: Fagnotat med behovsanalyse,​ funksjonskrav og forutsetninger. Se forventninger til innhold på sidene for hvert enkelt fag.  ​
       * Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/-40 %       * Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/-40 %
-      * For endel fag utarbeides det normalt ikke egne tegninger i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i **[[fag:felles:tegninger|Tegningsleveranser]]**.  ​+      * For endel fag utarbeides det normalt ikke egne tegninger i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i **{{ fag:felles:tegningsleveranse.pdf ​|Tegninger som skal leveres i tillegg til modell}}**.  ​
       * 3D modell og tegninger etter avtale. ​       * 3D modell og tegninger etter avtale. ​
  
arbeidsprosess/utredning.txt · Sist endret: 2020/01/14 15:05 av stun