Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:start

Arkitektur

Arkitektur defineres som helhetlig forming og organisering av funksjonelle og tekniske krav og føringer. Bane NOR har en forventning om at form følger funksjon i planlegging og prosjektering av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Arkitektur deles i landskapsarkitektur og bygningsarkitektur. Disse har oppgaver innenfor hele jernbaneinfrastrukturen. Prioriterte oppgaver er beskrevet under landskapsarkitektur og bygningsarkitektur for ulike planfaser.

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitekt har oppgaver knyttet til landskap og utearealer innenfor jernbaneinfrastrukturen og i tilknytning til omgivelsene. Oppgaver knyttet til bygninger og konstruksjoners organisering foregår i nært samarbeid med bygningsarkitekt. Innenfor definerte oppgaver har landskapsarkitekten tverrfaglig samarbeid med alle premissgivende fag. For å ivareta alle forhold optimalt, og som del av en helhet, er det viktig å avklare handlingsrommet knyttet til de ulike fagene.

Utredning Hovedplan Detaljplan

Bygningsarkitektur

Bygningsarkitekt har oppgaver knyttet til bygninger, konstruksjoner og planarbeid innenfor jernbaneinfrastrukturen og i tilknytning til omgivelsene. Oppgavene foregår ofte i nært samarbeid med landskapsarkitekt. Innenfor definerte oppgaver har bygningsarkitekten tverrfaglig samarbeid med alle premissgivende fag. For å ivareta alle forhold optimalt, og som del av en helhet, er det viktig å avklare handlingsrommet knyttet til de ulike fagene.

Utredning Hovedplan Detaljplan

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 14.06.2018

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/start.txt · Sist endret: 2019/02/26 09:51 av stun