Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:dokumentoversikt

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600239 -Under revisjon Håndbok for digital planlegging. Siste versjon Digital planlegging
STY-600466 Prosedyre for estimering av kostnader for investeringstiltak
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
STY-605115 Mal for PDP for infrastruktur med beskrivelse av generelle leveransekrav.
STY-605072 Oversikt over FDV leveranser
STY-605262 Prosedyre Bane NORs Prosjektmodell-store prosjekter
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-605302/ARB-805302 Håndbok for prosjektering av teleanlegg
STY dokument Fagområde: Signal
ARB-802587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
ARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal
Arbeidsprosesser Bane NORs arbeidsprosesser for signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2020/11/30 09:51 av stun