Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:felles:jernbanespesifikt_materiell

Jernbanespesifikt materiell

For å sikre at det er tilstrekkelig driftskritisk materiell på lager og at lovmessige krav etterleves er det deler av leveransen som har betegnelsen jernbanespesifikt materiell. Dette må kjøpes inn gjennom spesikke ordninger. En del av materiellet i prosjektet må kjøpes inn av Bane NOR gjennom rammeavtaler. For dette benyttes begrepet byggherrelevert materiell.

I disse tilfellene må innkjøp avklares med Bane NOR Forsyning om hvordan prosjektet skal forholde seg til rammeavtalene, og om hva som inngår i de forskjellige avtalene. Informasjon finnes også på Banenettet under Arbeidsstøtte, gå inn på «Anskaffelser (innkjøp)» og «Rammeavtaler». Informasjonen over avtaleinnholdet skal omfatte alt vi trenger til prosjekteringen:

  • Hvilke artikler/kombinasjoner av artikler som inngår
  • Priser
  • Teknisk info og leverandørtegninger

Informasjon vedr. artikler i rammeavtalene finnes også i Bane NORs lager-/logistikksystem sD2-Logistics som kan hentes frem via Banenettet/Arbeidsstøtte/Anskaffelser.

Leveranse av driftkritisk materiell

En del av dette materiellet må bestilles tidlig i et prosjekt, og dette gjøres ofte av byggherren før entreprenør er valgt. For annet materiell som er kritisk for gjennomføringen kan leverandøren varsles på forhånd om kommende bestillinger. Ovennevnte materiell er listet opp i en egen oversikt for såkalt leveranse-/driftskritisk materiell på banenettet.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/jernbanespesifikt_materiell.txt · Sist endret: 2020/02/10 11:47 av stun