Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:d-dp-ob_plan_veger_og_andre_spor

D-DP-OB Plan veger og andre spor

En D-tegning tilsvarer C-tegningen, men benyttes for områder som faller utenfor C-tegningen hovedhensikt, eller når det ikke er plass til å felle inn lengdeprofil for kyssende/omlagte veger eller andre objekter som fremgår på plandelen av den aktuelle C-tegningen. Typiske tema for D-tegningen er stasjonsanlegg, sidespor, veger , adkomstveger, anleggsveier, driftsveger, gang- og sykkelveger og parkeringsanlegg.

Kartgrunnlaget for D-tegningen kan ha tilsvarende målestokk, standard og detaljering som C-tegningene. Plan- og profildelen av tegningene benyttes separat eller felles alt etter behovet og ha det er behov for å presentere.

Eksempeltegninger

En detaljering av et stasjonsområdet som ikke kan legges inn i en c-tegning. Det er brukt farger og symboler for å gjøre tegningen mer informativ.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/d-dp-ob_plan_veger_og_andre_spor.txt · Sist endret: 2021/01/28 12:50 av tuin