Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:e-dp-ob_detaljer

E-DP-OB Detaljer

E-tegningene utarbeides vanligvis i målestokk 1:200 eller 1:200 eller større, og viser spesielle elementer i planen. Typisk innhold i en E-tegning er kryss og avkjørsler samt detaljer for stasjoner / holdeplasser med parkeringsanlegg.

Eksempeltegninger

En detalj over et vegkryss med omlagt veistrekning.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/e-dp-ob_detaljer.txt · Sist endret: 2019/02/28 10:14 av akhshe