Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:f-dp-ob_normalprofiler

F-DP-OB Normalprofiler

Eksempeltegninger

F-SPOR: Normalprofil. Målestokk 1:50 A1. Viser en teging for skjæring, skråning og fylling sammen med plassering av trase og jernbanetekniske elementer. Målsettes fra senter spor. Tegningen er et samarbeidsprosjekt mellom fagene underbygning, elektro, kl og overbygning.

F-TUNNEL: Normalprofil tunnel. Målestokk 1:50 A1. Viser installasjoner i forhold til spor. Tegningenlages i samarbeid med fagene bygg, underbygning, elektro, kl og overbygning.

F-TERMINAL/STASJON: Normalprofil terminalområde. Målestokk 1:50 A1. Viser installasjoner i forhold til spor. Tegningen lages i samarbeid med fagene bygg, underbygning, elektro, kl og overbygning.

Normalprofil av prosjektet Hell-Værnes på Nordlandsbanen. Viser plan over et stasjonsmiljø med tilliggende arealer.

Normalprofil i prosjektet Holm -Nykirke som ble ferdigstilt i 2016. Målestokken er vist i 1:20 med et detaljutsnitt i 1:10.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/f-dp-ob_normalprofiler.txt · Sist endret: 2019/02/28 10:21 av akhshe