Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:u-dp-ob_tverrprofiler

U-DP-OB Tverrprofiler

Eksempeltegninger

Tverrprofiler A1, som viser snitt hver 10. meter med eksisterende og ny underbygning og terreng. Målestokk 1:100. Antallet tegninger på arket varierer av detaljer og omkringliggende terreng. Tegnet med rutenett og uten farger.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/u-dp-ob_tverrprofiler.txt · Sist endret: 2019/02/28 10:32 av akhshe