Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:y-dp-ob_stikningskart_sporplan_skjematisk_sporplan

Y-DP-OB Sporplan og skjematisk sporplan

Skjematiske sporplaner viser stasjoner og terminaler i prinsipp, uten geometri og kart. Sporveksler med km-angivelser, plattformer, stasjonsbygning, planoverganger mm. skal inngå. Sporplaner lages også med fagkode C, se også eksempler under fagkode C.

Mal for skjematiske sporplaner fra Teknisk regelverk:

Mal skjematisk plan

Maler i Auto CAD på overbygning og skjematisk plan

Eksempeltegninger


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/y-dp-ob_stikningskart_sporplan_skjematisk_sporplan.txt · Sist endret: 2020/11/06 09:16 av stun