Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
Action unknown: copypageplugin__copy
fag:tele:hovedplan:start

Tele og Kjøreveis IKT - Hovedplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for hovedplan som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

I hovedplanfasen bør følgende avklaringer foretas men ikke prosjekteres:

Transmisjonsbehov, behov for kundeinformasjonssystemer, behov for teleteknisk rom eller -bygg, behov for eller utbedring av GSM-R dekning, behov for adgangskontroll og kameraovervåkning, behov for strømtilførsel. Det må vurderes om tiltakene vil være gjennomførbare.

Eksempler på utførelse

Normalt vil det ikke være behov for modeller eller tegninger i hovedplanfasen for tele, men det er et krav at det produseres en tekstlig beskrivelse av eksisterende anlegg og tiltak. I tillegg utarbeides et kostnadsoverslag.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Versjonshistorikk

  • Versjon 8. Endret med Kjøreveis IKT. Gjeldende fra 15.02.2021
  • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
  • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2021/02/24 13:39 av stun