Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:tele:hovedplan:v2

v2

Hovedplan Tele

Hovedplan har som hovedhensikt å gi beslutningsgrunnlag for valg av løsninger på tiltak og investeringer i jernbanens infrastruktur.

For en beskrivelse av hovedplanprosessen henvises det til Håndbok for utrednings- plan- og byggeprosjekter i jbv samt Håndbok for offentlige planer og teknisk hovedplan, Plan og teknikk.

Hovedplan skal sendes til Signal og Tele for kommentering før planen kan godkjennes.

Problemstillinger som bør avklares

  • Alternative løsninger og kostnader
  • Lokalisering av viktige systemer
  • Standard
  • Tekniske løsninger på systemnivå
  • Gjennomføringsrekkefølge
  • Bistå andre faggrupper med innspill til generelle løsninger.
  • Om nødvendig, søke dispensasjon fra Teknisk regelverk

Leveranse

Prosjekterende av teleanlegg leverer følgende til felles tekstdokument:

På hovedplannivå leveres det som regel ingen teletegninger.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/hovedplan/v2.txt · Sist endret: 2018/12/30 11:59 av akhshe