Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:utredning:start

Tele og Kjøreveis IKT - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av teleanlegg i en utredningsfase. Det er imidlertid nødvendig å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart, blant annet bidrag med behov for areal for teleobjekter som GSM-R antennemaster, telerom og føringsveier for kabler.

Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/utredning/start.txt · Sist endret: 2021/01/26 10:19 av stun