Brukerverktøy

Nettstedverktøy


veiledere:tunnelsikkerhet

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/01/08 13:26]
sagtri [7.2.5 Sikkert område]
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/01/08 13:27] (nåværende versjon)
sagtri [7.2.5 Sikkert område]
Linje 934: Linje 934:
 Et annet tunnelløp kan være et sikkert område såfremt de ovennevnte punktene er tilfredsstilt. Et annet tunnelløp kan være et sikkert område såfremt de ovennevnte punktene er tilfredsstilt.
  
-En tverrpassasje/​tverrforbindelse gir //tilgang// til sikkert område, og kravene til disse er beskrevet under 4.2.1.5.2 Tilgang til det sikre området. [[veiledere:​tunnelsikkerhet#​4.2.1.5.2 ​Tilgang til det sikre området|Tilgang til det sikre området]].+En tverrpassasje/​tverrforbindelse gir //tilgang// til sikkert område, og kravene til disse er beskrevet under [[veiledere:​tunnelsikkerhet#​4.2.1.5.2 Tilgang til det sikre området|4.2.1.5.2 Tilgang til det sikre området]].
  
 I utformingen av et sikkert område skal det tas høyde for røykkontroll,​ først og fremst for å beskytte personer til å evakuere seg selv. For å imøtekomme kravet om røykkontroll i sikre områder kan man benytte røyktette sluser/​ekstra dør eller overtrykk. Når punkt 4.2.1.2 b) får anvendelse, kan dører som fører til de sikre områdene vurderes etter en annen kurve enn den som er valgt i samsvar med vurdering av bestandighet av tunnelkonstruksjonen,​ da dørene ikke vurderes å være en del av tunnelstrukturen<​sup>​26</​sup>​. For krav til dører vises Teknisk regelverk (//krav under utarbeidelse//​). I utformingen av et sikkert område skal det tas høyde for røykkontroll,​ først og fremst for å beskytte personer til å evakuere seg selv. For å imøtekomme kravet om røykkontroll i sikre områder kan man benytte røyktette sluser/​ekstra dør eller overtrykk. Når punkt 4.2.1.2 b) får anvendelse, kan dører som fører til de sikre områdene vurderes etter en annen kurve enn den som er valgt i samsvar med vurdering av bestandighet av tunnelkonstruksjonen,​ da dørene ikke vurderes å være en del av tunnelstrukturen<​sup>​26</​sup>​. For krav til dører vises Teknisk regelverk (//krav under utarbeidelse//​).
veiledere/tunnelsikkerhet.txt · Sist endret: 2020/01/08 13:27 av sagtri